Der er installeret fibernet med TV og Internet i antennelaugets område! 

Etableringen blev afsluttet den 1. november 2020.

 Antennelauget stoppede med at levere TV-signaler i december 2020.

 Links på denne side åbner i nyt browser-vindue.

Generalforsamlinger  
Ordinær 2022:  Invitation  Beretning  Regnskab  Referat

Ordinær 2021:  Invitation   Regnskab  Referat

Ordinær 2020:  Beretning   Regnskab  Generalforsamling blev ikke afholdt pga. corona

Ordinær 2019:  Referat   Beretning   Regnskab       

Ordinær 2018:  Referat   Beretning   Regnskab 

Ordinær 2017:  Referat   Beretning   Regnskab  

Ordinær 2016:  Referat   Beretning   Regnskab      

Ordinær 2015: Invitation  Beretning  Valgte kanaler  Referat  

Ordinær 2014:  Invitation   Beretning   Referat    

Ordinær 2013:  Referat og beretning 

Ekstraord. 2013:  Invitation  Bilag   Referat  

Ordinær  2012:   Beretning   Referat  

 

Vedtægter:  september 2013